Takstblad for Tebbestrup Vandværk 1. Januar 2021

Forbrugsbidrag

Afregningspris

Excl. Moms

Afregningspris

Incl. 25% moms

Pris pr. m3

3,65 Kr.

4,56 Kr.

Fast bidrag pr. måler/år

408,00 Kr.

510,00 Kr.

Ved betaling for byggevand eller vand til specielle formål, henvises til vandværkets takstregulativ.
Forbrugsbidraget opkræves 2 gange årligt.

Tilslutningsbidrag

Enheder

Afregningspris

Excl. Moms

Afregningspris

Incl. 25% moms

Parcel- eller rækkehus pr. bolig

1,00

19.866,80 Kr.

24.833,50 Kr.

Etagebebyggelse incl. 1 lejlighed

1,00

19.866,80 Kr.

24.833,50 Kr.

Tillæg pr. lejlighed udover den første

0,45

8.940,06 Kr.

11.175,08 Kr.

Erhvervsejendomme, landbrugsejendomme, lagerbygninger, idrætsanlæg, haller, skoler, børnehaver m.v. med et forbrug indtil 5.000 m3/år

1,50

29.800,20 Kr.

37.250,25 Kr.


Tilslutningsbidragene reguleres hver den 1. Januar med indekset fra Danmarks Statistik.

Ved specielle byggerier eller forbrugssteder med
særligt stort vandforbrug henvises til vandværkets takstregulativ.

Gebyr

Afregningspris

Excl. Moms

Afregningspris

Incl. 25% moms

Ved lukning og genåbning betales pr. arbejdsgang

360,00 Kr.

450,00 Kr.

Ved måleraflæsning og opgørelse ved flytning betales

234,40 Kr.

293,00 Kr.

Ved for sent indbetaling betales pr. rykkerskrivelse

200,00 Kr.

250,00 Kr.

Ved manglende indberetning af målervisning betales

(Gebyret kan kun opkræves, såfremt måleren i den

 forbindelse bliver aflæst af vandværket.)

200,00 Kr.

250,00 Kr.

 

Vandafgift

Afregningspris

Excl. Moms

Afregningspris

Incl. 25% moms

Opkræves for staten pr. m3

6,37 Kr.

7,96 Kr.

 

Vandafledningsbidrag

for ejendomme tilsluttet offentlig kloark.

Afregningspris

Excl. Moms

Afregningspris

Incl. 25% moms

 

Fast bidrag pr. Stikledning

---------------------------------------------------------

Opkræves af Randers kommune ved forbrug op til 500 m3 pr år. pr. m3

---------------------------------------------------------

Opkræves af Randers kommune ved forbrug op til 20000 m3 pr år. pr. m3

584,05 Kr.

 

30,22 Kr.

 

 

24,18 Kr.

          730,06 Kr.

 

37,78 Kr.

 

 

30,23 Kr.

 

Description: D:\Tebbestrupwep\Ny mappe\Template Provided by MattsDigitalDesigns.com_files\saved_resource